Kirsten Gade

Fysioterapeut med speciale i skulder- og hofteproblematikker, balancetræning, svimmelhed, KOL, Diabetes, hjertetræning samt generel træning ved funktionstab.

Kirsten Gade er uddannet fysioterapeut i København i 2010. Hun har siden arbejdet inden for kommunal genoptræning og har derigennem opnået bred erfaring inden for det fysioterapeutiske område.

Jeg har løbende efteruddannet mig inden for bl.a. skulder/nakke-problematikker, dynamisk stabiliserende træning, Mulligan (aktive mobiliserende teknikker) og træning til lungepatienter.

Kirsten Gade motiveres af at arbejde med mennesker og at støtte den enkelte menneske gennem vejledning og træning til at nå sine mål.

Kirsten Gade, Fysioterapeut

Kirsten Gade