Balanceproblemer
/Svimmelhed

Maria Slettegaard, Fysioterapeut
commotion/hjerneryst, Hofte bækken, Hovedpine, løbeskader, musearm, Parkinson, prolaps, Sklerose, tennisalbue, UL-scanning

Maria Slettegaard

Henrik Juel Jensen, Fysioterapeut
Ankel underben og fod, idrætsskader, knæ, ledbåndsskade, nakkesmerter, Parkinson, prolaps, rygsmerter, Sklerose, skuldersmerter

Henrik Juel Jensen

commotion/hjerneryst, Hofte bækken, Hovedpine, musearm, nakkesmerter, Parkinson, rygsmerter, Sklerose, skuldersmerter, tennisalbue

Stephanie Schwartzbach

Magnus Mckay Møller, Fysioterapeut
Ankel underben og fod, idrætsskader, knæ, ledbåndsskade, løbeskader, Parkinson, Sklerose, Styrketræning

Magnus Mckay Møller

Balanceproblemer opstår typisk med alderen

Med alderen oplever mange, at balancen bliver dårligere. Samtidigt svinder muskelstyrken. Ved længere tids sygdom eller gradvist mere inaktivitet forringes balancen.

På grund af balanceproblemer oplever omkring 1/3 af alle over 65 år mindst en faldepisode om året. Af dem, som falder, er halvdelen udsat for gentagne fald.

FAKTA OM FALDULYKKER

Fald er den hyppigste ulykkesform blandt personer over 65 år.

Det anslås, at der hvert år i Danmark er 41.000 skadestuekontakter grundet faldulykker blandt ældre mennesker. Det svarer til at 75% af alle skadestuekontakter fra ældre borgere skyldes fald.

Årsager til nedsat balance

At have en god balance kræver et godt samspil imellem det motoriske, det kognitive og det sensoriske system.

Balancen er meget kompleks, og der kan være mange årsager til balanceproblemer. Når et af systemerne svækkes, påvirkes den samlede balance.

  • Ved længere tids sygdom eller generel svækkelse påvirkes det motoriske system. Mange oplever nedsat muskelstyrke og deraf nedsat balance.
  • Ved nedsat syn, ændret følesans i fødder og led ændres kravene til det sensoriske system, og balancen udfordres.
  • Ved neurologiske sygdomme, såsom Parkinson, sklerose og blodprop i hjernen påvirkes ofte flere systemer – bl.a. ændres aktiveringen af musklerne og reaktionsevnen påvirkes.

Svimmelhed og det vestibulære system

Svimmelhed er tæt forbundet med nedsat balance. Der kan være mange årsager til svimmelhed, såsom for lavt blodtryk eller væskemangel. Men også forandringer i det vestibulære systemet kan give svimmelhed.

Det vestibulære system er placeret i det indre øre og sender beskeder til hjernen om hovedets position og bevægelser. Det vestibulære system er medvirkende til, at man kan opretholde balance og kropsholdning i forhold tyngdekraften. Derudover kontrollerer det øjenbevægelser, så det man ser, forbliver stabilt.

Svimmelhed er et symptom på dysfunktion i det vestibulære system. Vestibulærsansen kan som så meget andet i kroppen trænes. For at opretholde en god balance er det vigtigt, at det vestibuære system stimuleres igennem hele livet.

vestibulære system

Det kan fysioterapien hjælpe dig med

Hos Fysioterapien i Centrum kan vi hjælpe dig med en grundig undersøgelse og test for at afdække årsagen til dine balanceproblemer.

  • Vi hjælper dig i gang med relevant træning, som er tilpasset dit individuelle behov. Som en del af træningen vil vi også have fokus på faldforebyggende træning. Træningen kan foregå individuelt eller på et af vores hold.
  • Vi giver dig råd og vejledning om, hvordan du kan fortsætte din hverdag trods balanceproblemer og hjælper dig også med et individuelt tilpasset træningsprogram, som du kan supplere med hjemme.

Balanceproblemer kan trænes, og det kan svimmelhed ofte også.